Nytt prosjekt: Byhaven

Rivier prosjekterer ventilasjonsanlegg i Byhaven, med 250 boliger, kjøpesenter og parkeringsarealer.

Nytt prosjekt: Refstad skole

Rivier har fått prosjektet Refstad skole, en 4-parallell barneskole. Rivier prosjekterer røranlegg.

Nytt prosjekt: Nye Vilberg skole

Rivier har fått prosjektet Nye Vilberg Barneskole, en ny barneskole med flerbrukshall.