Hektneråsen BT1

Boligprosjekt med parkeringskjeller hvor Rivier prosjekterte røranlegg og sprinkler.

Kvernstua

Rivier prosjekterte røranlegg og sprinkler til dette prosjektet bestående av sju leilighetsbygg.

Locus Ensjø

Fire bygg med leiligheter, parkeringskjeller, butikk med mer. Rivier prosjekterer røranlegg.

Magasinparken BB2

Vi stod for prosjektering av røranlegg og sprinkler til dette boligprosjektet bestående av dem bygg.

Meglergården

Prosjektet består av to deler, Meglergården og Villa P. Her utførte Rivier prosjektering av VVS.